Vydáno: 9. 10. 2018
Aktuální judikatura: Součinnost při vyhledávací činnosti JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 12. 2017, sp. zn. 10 Afs 100/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: