Vydáno: 9. 10. 2018
Aktuální judikatura: Význam daňové historie u zajišťovacího příkazu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 10 Afs 33/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: