Související předpisy

Zákon 280/2009 Sb. daňový řád
Vydáno: 9. 10. 2018
Aktuální judikatura: Nepřímé důkazy JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 017, sp. zn. 4 Afs 93/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: