Vydáno: 9. 10. 2018
Aktuální judikatura: Doručení v materiálním slova smyslu JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 12. 2017, sp. zn. 1 Afs 356/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: