Vydáno: 15. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Specifika účetnictví v rostlinné výrobě doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. V následujícím příspěvku se zaměříme na účetnictví v rostlinné výrobě, které má oproti účetnictví v jiných výrobních odvětvích řadu zvláštností, které plynou ze specifik rostlinné výroby. Ta má sezonní charakter, rozložení práce v rámci zemědělské výroby je nerovnoměrné. Hospodářský rok se navíc nekryje s rokem kalendářním. Rostlinná výroba je vysoce závislá na přírodním prostředí a je vystavena řadě rizik (například klimatickým nebo nákazovým rizikům). Rostliny pěstované v zemědělství mohou být jednoleté, dvouleté i víceleté. Klasifikace pěstovaných rostlin v účetnictví vychází z doby plodnosti rostlinných kultur a ze způsobu, jakým rostliny přinášejí užitek.