Vydáno: 15. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Rozdíly v daňovém řešení zaměstnání potomka a spolupráce potomka s podnikatelem Ing. Ivan Macháček V rámci rodinného podnikání dochází velmi často k situacím, kdy podnikatel (otec, matka) se snaží zapojit do rodinného podnikání i svého potomka – syna nebo dceru. V článku se zaměříme na dva způsoby tohoto zapojení v rámci rodinné firmy, a to jednak formou uzavření pracovněprávního vztahu s potomkem a dále jeho zapojení jako spolupracující osoby s podnikatelem. Podnikatel zaměstnává svého potomka Základ daně pro výpočet měsíční zálohy zaměstnance na daň je stanoven v § 38h odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), jako úhrn příjmů ze závislé činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo za zdaňovací období, vyjma příjmů zdanitelných daní vybíranou srážkou sazbou daně podle § 36 ZDP, a příjmů, které nejsou předmětem daně: