Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
K soudnímu přezkumu platebního výměru (po nabytí právní moci na základě ukončení přezkumného jednání dle insolvenčního zákona) JUDr. Milan Podhrázký Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2017, č. j. 1 Afs 141/2017-34 K předpisům: