Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
Co je to použité zboží Ing. Jan Rambousek, LL.M Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 11. července 2018, ve věci C-154/17, E LATS, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: