Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
Nárok na odpočet u veřejnoprávního subjektu Ing. Jan Rambousek, LL.M Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 25. července 2018, ve věci C-140/17, Gmina Ryjewo, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: