Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
Konzistence rozsudků SDEU Ing. Jan Rambousek, LL.M Stanovisko generálního advokáta soudního dvora Evropské unie ze dne 5. září 2018, ve věci C-552/17, Alpenchalets Resorts, dosud neuveřejněn v Úředním věstníku. K předpisům: