Vydáno: 17. 10. 2018
Schváleno redakční radou
Co nového přinesla novela § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2018? Ing. Monika Sušánková, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, odbor metodiky a výkonu daní Protože praxe ukazuje, že aplikace ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, které bylo novelizované od 1. 1. 2018, není vždy zcela jasná (a to i skutečnosti, do nichž novela nijak nezasáhla), rozhodla jsem se v následujícím příspěvku tuto problematiku trochu shrnout. 1) Pro správné zdanění je třeba si vždy položit několik základních otázek. Jedná se o daňového rezidenta, nebo daňového nerezidenta? Má poplatník u plátce daně podepsané prohlášení, či nikoliv? O jaký příjem se jedná? Jaká je výše příjmu?