Související výkladová hesla

Dovoz zboží
Vývoz zboží


Vydáno: 3. 10. 2018
Daň z přidané hodnoty při přepravě zboží při vývozu nebo dovozu zboží Ing. Zdeněk Kuneš Problematika uplatnění daně z přidané hodnoty při přepravě zboží a při dovozu zboží je upravena v § 69 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Problematika uplatňování daně z přidané hodnoty při poskytnutí přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží byla předmětem jednání Komory daňových poradců ČR a Generálního finančního ředitelství. Závěry jsou uvedeny v zápisu č. 522/02.05.18, který byl uzavřen na jednání dne 20. 6. 2018. Z tohoto důvodu opět tuto problematiku uveřejňujeme. Základní vymezení Podle ustanovení § 69 ZDPH je přeprava zboží při vývozu zboží nebo při dovozu zboží osvobozena od daně s nárokem na odpočet daně. Služby přímo vázané na vývoz zboží nebo dovoz zboží jsou také osvobozeny od daně z přidané hodnoty s nárokem na odpočet daně.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 12-13/2018.