Vydáno: 8. 10. 2018
Důležitost minima u zaměstnavatelů neziskového sektoru Ing. Antonín Daněk Určitou specifickou zvláštnost zdravotního pojištění dlouhodobě představuje minimální vyměřovací základ, platný pro zaměstnance (a zaměstnavatele jako plátce pojistného) a pro osoby samostatně výdělečně činné. Zbývající dvě skupiny plátců, tedy osoby bez zdanitelných příjmů a stát (platící pojistné za tzv. „státní pojištěnce“ – osoby vyjmenované v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů) minimum fakticky neřeší, neboť: a) u osob bez zdanitelných příjmů je platba pojistného (nikoli minimální pojistné) trvale stanovena sazbou 13,5 % z minimální mzdy; a b) u osob, za které hradí pojistné stát, je vyměřovací základ určen pro rok 2018 částkou 7 177 Kč, pro rok 2019 pak částkou 7 540 Kč. A jelikož se průběžně zvyšují jak minimální mzda a tzv. průměrná mzda, tak vyměřovací základ pro platbu pojistného státem, mají tyto skutečnosti přímý a ve svém důsledku veskrze pozitivní dopad do stabilizace finančně jinak dlouhodobě podhodnoceného systému veřejného zdravotního pojištění.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2018.