Vydáno: 8. 10. 2018
Otázky a odpovědi: Dar zakladatele o. p. s. Ing. Zdeněk Morávek Je možné dar zakladatele (jehož využití není určeno) u obecně prospěšné společnosti účtovat do rezervního fondu a krýt z něj náklady na režii, provoz společnosti? Společnost realizuje pouze hlavní, neziskovou činnost. Je tento dar osvobozen od daně, pokud je spotřebován do tří let? Je tento dar odečitatelnou položkou pro zakladatele? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2018.