Vydáno: 24. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Vypořádací podíl při ukončení účasti společníka ve společnosti Ing. Ivana Pilařová Společnost s ručením omezeným se snadno zakládá, o poznání hůře se „s ní ale končí“. Samozřejmě, můžeme ji nechat „bez činnosti“, ale stále jsme její společníci a máme k ní (i když malé) povinnosti, a ona pak ke státu (podávání daňových přiznání – minimálně k dani z příjmů právnických osob, vedení účetnictví, zveřejňování účetních závěrek ve Sbírce listin apod.). Není proto divu, že častým přáním společníků je opuštění společnosti, vystoupení z ní, její zrušení, prostě krok, který by je od společnosti navždy odstřihl. 1. Ukončení účasti společníka na společnosti zánikem jedné ze stran Máme dva subjekty svázané společenskou smlouvou – společnost a společníka. Jejich vztah zaniká neexistencí jedné ze dvou stran: