Vydáno: 8. 10. 2018
Prošlo odborným dohledem
Využití controllingu pro řízení nákladů ve veřejném sektoru doc. Ing. Jana Vodáková, Ph.D. Následující článek je zaměřen na controlling a jeho aplikaci v účetních jednotkách zařazených do oblasti veřejného sektoru. V jeho první části je nastíněna stručná návaznost účetní reformy veřejných financí a využití účetních dat pro účely finančního řízení. Druhá část článku je věnována objasnění podstaty a významu controllingu. V poslední části jsou shrnuty některé poznatky z implementace controllingu ve veřejném sektoru. Účetní data a jejich využití pro řízení Účetní reforma veřejných financí, která byla v českém veřejném sektoru spuštěna přibližně v roce 2005 a jejíž podstatná část byla dokončena v roce 2011, otevřela účetním jednotkám ve veřejném sektoru prostor pro využívání nástrojů řízení, které byly dosud vyhrazeny především podnikatelům. Ne že by do té doby nebylo možno např. porovnávat a vyhodnocovat náklady (resp. výdaje) obcí, škol či nemocnic, ale v souvislosti s účetní reformou bylo finanční výkaznictví výnosů, a především nákladů doplněno o dříve neevidované druhy (např. objemově významné odpisy dlouhodobého majetku) a výnosy a náklady začaly být zachycovány ve věcných a časových souvislostech, takže potenciál účetních dat pro jejich využití při řízení se zvýšil.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 10/2018.