Vydáno: 5. 11. 2018
Prošlo odborným dohledem
Účtování o nároku poškozeného na náhradu škody Mgr. Milan Kučera Účelem tohoto příspěvku je zodpovědět otázky týkající se účtování o nároku na náhradu škody, resp. pohledávek z titulu pravomocně přiznaného nároku na náhradu škody, v průběhu trestního řízení. V textu budou stručně rozebrány rovněž daňové konsekvence zaúčtování těchto pohledávek. Pokud byla poškozenému způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo se na jeho úkor pachatel trestného činu obohatil (dále souhrnně jen „škoda“ a „nárok na náhradu škody“) ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“), je oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost takovou škodu nahradit v penězích (§ 43 odst. 3 trestního řádu).