Vydáno: 5. 11. 2018
Prošlo odborným dohledem
„Nekontaktní“ dodavatel a nárok na odpočet daně Ing. Jan Matějka, daňový poradce č. 2660 Následující příspěvek uvedu modelovým případem: Správce daně zahájí u stavební firmy A daňovou kontrolu DPH. Firma A obdrží výzvu k prokázání skutečností 1) , ve které správce daně požaduje předložení důkazních prostředků prokazujících, že firmou A přijatá zdanitelná plnění (typicky např. pomocné stavební práce), deklarované na fakturách vystavených dodavatelem X, byly tímto dodavatelem pro firmu A skutečně provedeny, a to způsobem uvedeným na fakturách. V odůvodnění výzvy může být uvedeno, že sídlo dodavatele X je „virtuální“, dále že dodavatel X je pro správce daně nekontaktní a že za kontrolované období nepodal daňové přiznání. Firma A odpoví na výzvu předložením smlouvy o dílo a stavební dokumentace. Dále firma A navrhne vyslechnout jednatele dodavatele X jakožto svědka. S tímto důkazním návrhem správce daně souhlasí, avšak svědka se nepodaří vyslechnout, protože nelze zjistit místo jeho pobytu.