Vydáno: 5. 11. 2018
Navazující postupy k odstranění pochybností JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2018, sp. zn. 1 Afs 97/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: