Vydáno: 5. 11. 2018
Za podvody primárně odpovídá podvodník, až pak ručitel JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský, Daňové spory, a. s. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2018, sp. zn. 5 Afs 78/2017, www.nssoud.cz/ K předpisům: