Vydáno: 12. 11. 2018
Prošlo odborným dohledem
DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU Ing. Pavel Běhounek, daňový poradce ev. č. 601, www.behounek.eu Tento článek se zabývá základními principy uplatnění DPH u přeshraničních obchodů v rámci EU (intrakomunitární plnění). Z odlišnosti principů pro dodání zboží a pro poskytování služeb plyne např. rozdílné zahrnování úplat do obratu rozhodného pro registraci k DPH, čemuž je věnována samostatná kapitola. Od 1. 1. 2019 dochází ke změně v uplatnění DPH u služeb, které jsou elektronicky poskytovány osobám nepovinným k dani, což vysvětluje závěrečná kapitola tohoto článku. 1. Základní principy z pohledu českého plátce 1.1 Odběratelem je osoba povinná k dani registrovaná k dani v JČS Pokud dodává zboží CZ plátce osobě registrované k dani v jiném členském státě (JČS) a zboží je přepraveno z ČR do JČS, tak: