Vydáno: 19. 11. 2018
Legislativní novinky k 31. 10. 2018 Ing. Milena Drábová, Brantl & Partners, s.r.o. V předchozích několika legislativních novinkách jsme se věnovali navrhovaným změnám daňových předpisů, které měly přinést novou úpravu s účinností od 1. 1. 2019. Nyní, s ohledem na to, že navržený balíček změn daňových předpisů, tedy sněmovní tisk 206, stále čeká na své druhé čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, které proběhne 8. 11. 2018, je krajně nepravděpodobné, že do data plánované účinnosti novela projde celým legislativním procesem. Pozměňovací návrh, který by měl účinnost daňového balíčku modifikovat, sice ještě nebyl na stránkách www.psp.cz zveřejněn, ale dle nám dostupných informací je již připravován s tím, že by se účinnost měla v oblasti DPH v zásadě posunout u těch ustanovení, která měla vstoupit v platnost 1. 1. 2019, na první kalendářní měsíc následující po vyhlášení ve Sbírce. Ustanovení, která měla k 1. 1. 2019 implementovat evropské právní předpisy (např. ustanovení zákona o DPH týkající se jednoúčelových a víceúčelových poukazů), by měla být dle tohoto návrhu účinná již vyhlášením. To samé platí pro novelizaci zákona o daních z příjmů, kde by měla být implementována evropská směrnice, kterou se stanoví pravidla proti praktikám vyhýbání se daňovým povinnostem známá též jako ATAD.