Vydáno: 19. 11. 2018
Zdravotní pojištění – zvláštní případy při placení pojistného zaměstnavatelem Ing. Antonín Daněk Na základě řešení případů z praxe se v následujícím textu formou příkladů zaměříme na analýzu různých situací, týkajících se placení pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatelem v právních podmínkách roku 2018. Příklad 1 Dne 19. 7. 2018 nastoupil u zaměstnavatele do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek pracovník, který současně vedle zaměstnání již několik let podniká a platí v letošním roce zálohy na pojistné v minimální zákonné výši, tedy 2 024 Kč měsíčně. Za měsíc červenec mu byl zúčtován hrubý příjem 4 820 Kč, což je méně než minimální mzda a dokonce méně než poměrná část minimální mzdy, přičemž lze reálně očekávat, že jeho příjmy v dalších měsících budou „balancovat“ na hranici minimální mzdy. Jak postupuje zaměstnavatel při placení pojistného a jak se posuzuje v případě souběhu zaměstnání s podnikáním hlavní a vedlejší zdroj příjmů?