Vydáno: 1. 11. 2018
Silniční daň u příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Morávek S blížícím se koncem roku začíná být opět aktuální problematika silniční daně, protože v průběhu ledna 2019 bude nutné podat daňové přiznání k této dani za rok 2018. Proto v následujícím příspěvku připomeňme úpravu této daně s tím, že se zaměříme na specifika týkající se příspěvkových organizací. Nejdříve uveďme, že silniční daň je upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS"). Zákon o dani silniční není, na rozdíl od jiných daňových zákonů, tak často novelizován, poslední novela byla provedena zákonem č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; novela ale měla jen 6 bodů, a to zejména legislativně-technického charakteru. Dalším důležitým předpisem v této oblasti je zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), a jeho prováděcí předpisy.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 14/2018.