Vydáno: 3. 12. 2018
Prošlo odborným dohledem
Možnost souběžného poskytnutí stravného i stravenky JUDr. Marie Salačová Naši zaměstnanci jsou často vysíláni na pracovní cestu, a přitom ještě odpracují na svém pravidelném pracovišti určitou dobu. Většinou v této souvislosti vyvstává otázka, zda jim lze přiznat stravné i stravenku. Odpověď na tento dotaz je dost složitá, protože platná právní úprava poskytování stravného zaměstnancům při jejich pracovních cestách a poskytování stravenek zaměstnancům jako určitá forma stravování jsou dvě zcela rozdílné oblasti s přesně stanovenými podmínkami pro případné přiznávání.