Vydáno: 11. 12. 2018
Prošlo odborným dohledem
Kdy je příjem z prodeje bytu osvobozen a kdy podléhá zdanění daní z příjmů Ing. Ivan Macháček V článku se budeme věnovat podmínkám pro osvobození příjmů z prodeje jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku dle jednotlivých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a ukážeme si, k jakým změnám došlo zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále jen „zákon č. 170/2017 Sb.“). Pozornost zaměříme i na oblast přijatého odstupného za uvolnění bytu nebo jednotky. Osvobození příjmu z prodeje bytové jednotky podle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP Od daně z příjmů fyzických osob je osvobozen příjem: