Vydáno: 11. 12. 2018
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Bydliště jako počátek a konec pracovní cesty JUDr. Marie Salačová Zaměstnanec má jako místo výkonu práce uvedenu adresu školy na Praze 9. Na služební cesty však vyjíždí ze svého bydliště, tj. z Prahy 4. Je z právního hlediska možné napsat jako počátek a konec cesty místo bydliště? Podle § 153 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, kde je upraveno, jak má zaměstnavatel určovat podmínky pracovních cest svých zaměstnanců, může zaměstnavatel určit počátek a konec pracovní cesty zaměstnance kdekoliv na světě s tím, že místo bydliště není vyloučeno. V tomto ustanovení je přesně stanoveno, že podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad, zejména dobu a místo nástupu a ukončení cesty, místo plnění pracovních úkolů, způsob dopravy a ubytování, určí předem písemně zaměstnavatel.