Vydáno: 4. 12. 2018
Otázky a odpovědi: Přechod z neplátce DPH na plátce DPH ve společnosti s ručením omezeným Ing. Václav Benda Ing. Drahomíra Martincová Dotaz ohledně přechodu z neplátce DPH na plátce DPH ve společnosti s ručením omezeným. V roce 2017 byla založena společnost a podána přihláška k dobrovolné registraci k DPH – této nebylo vyhověno, tudíž společnost podniká jako neplátce DPH. Koncem roku 2018 bude dosažen limit pro registraci k DPH. Pokud se stane plátcem od 1. 1. 2019, stačí vzít pouze zásoby na skladě, dle inventury, k těm dohledat faktury za nákup a uplatnit DPH – pouze na řádku 45 daňového přiznání? Na konci roku tuto částku dát zase v daňovém přiznání k dani přijmu právnických osob jako dodanění? Je možné si uplatnit DPH i u pokladny EET, regálů, kamer atd. sloužících výhradně v prodejně a zakoupených v srpnu 2017? Odpověď z hlediska DPH – Ing. Václav Benda Pravidla pro odpočet daně při nové registraci plátce vyplývají z § 79 zákona o DPH. Podle § 79 odst. 1 zákona o DPH má osoba povinná k dani, která se stala plátcem, nárok na odpočet daně u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 měsíců před datem registrace. Základní podmínkou pro uplatnění odpočtu daně je, že toto plnění je k datu registrace součástí jejího obchodního majetku. Může se tedy jednat jak o zboží, tak i službu, která se stala součástí obchodního majetku. Nárok na odpočet daně se tedy nevztahuje na daň uplatněnou u zboží nebo služeb pořízených před lhůtou delší než 12 měsíců před datem registrace. Stane-li se tedy v uvedeném případě obchodní společnost plátcem od 1. 1. 2019, může si podle tohoto ustanovení uplatnit nárok na odpočet daně u zásob, drobného i dlouhodobého majetku pořízeného v období od 1. 1. 2018 do data registrace, bude-li zaregistrována s účinností od 1. 1. 2019. Z pokladny, regálů, kamer zakoupených v srpnu 2017 si tedy obchodní společnost nárok na odpočet daně, stane-li se plátcem od 1. 1. 2019, již uplatnit nemůže, protože se jedná o majetek pořízený před lhůtou delší než 12 měsíců před datem registrace.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.