Vydáno: 17. 12. 2018
Schváleno redakční radou
Změna důvodů pro vydání zajišťovacího příkazu JUDr. Milan Podhrázký, Ph.D. Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2018, č. j. 6 Afs 11/2018-69 K předpisům: