Vydáno: 19. 12. 2018
Legislativní novinky k 2. 12. 2018 Ing. Jan Brantl, Brantl & Partners, s.r.o. V novém vydání měsíčníku opět přinášíme výběr novinek a užitečných informací, se kterými se setkáváme v naší praxi. V hlavním příspěvku zmíníme důležité změny, jež vyplývají z novely zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Možná se také ptáte, jak to vypadá s připravovaným daňovým balíčkem, z něhož jsme v minulých číslech časopisu postupně představovali některé změny daňových předpisů. K tomuto tématu lze pouze uvést, že novela je na pořadu schůze Poslanecké sněmovny, která se koná od 4. prosince. Účinnost změn tedy můžeme očekávat až v průběhu příštího roku. Novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení Počínaje 1. 1. 2019 vstupuje v účinnost novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (zákon č. 589/1992 Sb.), která přináší významné změny v oblasti placení pojistného osobami samostatně výdělečně činnými (OSVČ).