Vydáno: 19. 12. 2018
Aktuality ze zdravotního pojištění 2019 Ing. Antonín Daněk V uplynulém období byly ve Sbírce zákonů publikovány dva právní předpisy, které s účinností od 1. ledna 2019 ovlivní placení pojistného všemi skupinami plátců, kterými jsou ve zdravotním pojištění (kromě státu) zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů. Zvýšení minimální mzdy Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2019 (podle nařízení vlády č. 273/2018 Sb.) na částku 13 350 Kč návazně ovlivní široké spektrum oblastí zdravotního pojištění.