Vydáno: 10. 12. 2018
Spotřební materiál ve vybraných účetních jednotkách (OSS a ÚSC a příspěvkové organizace OSS a ÚSC) – 2. část Mgr. Pavel Bláha V následujícím příspěvku navazujeme na první díl příspěvku, který jsme uveřejnili v časopisu UNES č. 11/2018 na s. 19. V druhé části příspěvku se zaměříme zejména na vymezení jednotlivých druhů zásob a způsob oceňování zásob. Základní úprava účetního vykazování spotřebního materiálu a zboží Základní právní úpravu řeší následující právní předpisy:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2018.