Vydáno: 4. 12. 2018
Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně – § 72 odst. 1 zákona o DPH (použití pro ekonomickou činnost plátce) Ing. Václav Benda Plátce daně vlastní tři místně oddělené objekty. Z prvního objektu mu neplynou žádné příjmy, z druhého objektu je příjem od neplátce, třetí objekt je pronajat plátci a nájemné se účtuje s DPH. Vzniká plátci u prvního objektu nárok na odpočet daně např. u dodávek elektřiny? Vzniká u druhého objektu nárok na odpočet daně ve výši, v níž jsou energie přefakturovány nájemci? Odpověď
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.