Vydáno: 4. 12. 2018
Otázky a odpovědi: Nárok na odpočet daně – vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby Ing. Václav Benda Společnost (s. r. o.) zakoupila ve veřejné dražbě nemovitost (nebyl, a ani nemohl být uplatněn nárok na odpočet DPH). Nemovitost byla rozdělena na bytové jednotky. Některé jednotky byly prodány (osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet – splňuje časový test a nedošlo k podstatné změně), část zůstala v majetku s. r. o. Bylo založeno SVJ , jehož členem je i s. r. o. Výše uvedené s. r. o. vykonává tyto činnosti: pronájem vlastních jednotek (osvobozeno – bez nároku na odpočet), ubytování ve vlastních jednotkách (snížená sazba DPH), správa výše uvedeného SVJ (základní sazba DPH). Z výše uvedeného je patrné, že u přijatých zdanitelných plnění uplatňuje mimo jiné i krácený nárok na odpočet. V průběhu kalendářního roku jsou veškeré náklady na energie, správní náklady, náklady na opravy a údržbu fakturovány dodavateli výše uvedené společnosti (s. r. o.) jako správci. DPH na vstupu u oprav a údržby a některých položek správní režie je kráceno koeficientem (nárok na odpočet je pouze 3 %). V následujícím kalendářním roce je provedeno vyúčtování energií, služeb, správní režie a údržby s ostatními členy SVJ a poměrná část (cca 55 %) je jim vyfakturována s DPH v příslušné sazbě – tj. dojde k dodání služeb, u kterých byl při jejich přijetí uplatněn nárok na odpočet pouze v krácené výši (v tomto případě pouze 3 %). Lze tento postup používat? Pokud ano, lze při této změně účelu použití (do)uplatnit nárok na odpočet (55 % z 21 – 3 %)? Pokud ano, jakým způsobem, a do kterého řádku přiznání? Prosím o ukázku na konkrétním případě, např. v roce 2017 přijala s. r. o. fakturu za opravy v částce 100 000 Kč + 21 000 Kč DPH. Uplatnila nárok na odpočet pouze 3 %, tj. 630 Kč. V roce 2018 v rámci vyúčtování s SVJ vyvstala potřeba 55 % těchto oprav na SVJ přefakturovat s plným DPH tj. 55 000 + 11 550 Kč DPH. Odpověď
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.