Vydáno: 5. 12. 2018
Nezdanitelné náhrady za opotřebení majetku zaměstnanců Ing. Martin Děrgel Asi nikdo neplatí rád daně z příjmů – ať už jde o řemeslníka, paní pokladní nebo nadnárodní korporaci – každý to vnímá osobně jako příslovečné tahání peněz z vlastní kapsy. Zdanění příjmů má rovněž sporný morální základ, když v podstatě říká – Čím více budeš pracovat a vydělávat, tím vyšší daň zaplatíš! – ať už jen absolutně, nebo i relativně (při progresivní sazbě daně). Ještě tristnější situace nastává, když dani podléhá příjem, který není vnímán poplatníky jako výdělek, zisk, nebo nějaké jiné reálné ekonomické navýšení jeho majetku. Proto přeci jen „raději“ zdaňujeme třeba příjem z obchodování s akciemi, který máme na přilepšenou, nežli příjem z prodeje bytu, který zpravidla obratem využijeme k úhradě za nový objekt bydlení. Na to do jisté míry dbá také zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), a vylučuje ze zdanění některé „příjmy“, které efektivně nezvyšují hodnotu majetku poplatníka, ale například pouze nahrazují jeho úbytek. PŘÍKLAD 1: Proč by se náhrada za opotřebení majetku zaměstnance neměla zdaňovat „Když dva dělají totéž, není to vždy totéž.“ Pro ilustraci tématu si představme dva stejně zručné bratry – Adama a Bedřicha – kteří si zvolili práci opraváře automobilů. Tuto profesi vykonává odvážnější Adam formou vlastní podnikatelské činnosti (OSVČ), zatímco Bedřich coby zaměstnanec autoservisu. Jelikož je v této branži značná konkurence, jsou hodinové příjmy opravářů aut obdobné, přičemž Bedřich musí z principu dostat méně o zisk zaměstnavatele, který by mu jinak nedal práci. Nás ovšem bude více zajímat zásadní daňový rozdíl příjmů oněch bratrů. Zatímco živnostník pan Adam si může uplatnit související daňové výdaje, tak zaměstnanec Bedřich nikoliv. Což je oprávněné, jelikož Adam si dílnu pořídil, vybavil a provozuje za vlastní nebo zapůjčené peníze, zatímco Bedřich takzvaně přišel k hotovému a „pouze“ pracuje, nestará se o investice ani o provozní výlohy.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 15/2018.