Vydáno: 5. 12. 2018
Velká novela zákoníku práce Mgr. Kateřina Kabelíková, advokátní koncipientka Na počátku září roku 2016 byla Poslanecké sněmovně České republiky předložena vládní novela zákona č. 262/2012 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), jež má ambice v mnoha směrech změnit stávající pracovněprávní úpravu. Tato tzv. velká novela zákoníku práce (sněmovní tisk 903) přetváří a zpřesňuje nejen gramatickou podobu vybraných ustanovení zákoníku práce, ale mění i některé pracovněprávní instituty jako celek. Novela zejména reaguje na požadavky praxe, legislativní, judikatorní a sociální vývoj, a to jak v českém, tak celoevropském kontextu. V rámci legislativního procesu se sněmovní tisk č. 903 již více jak rok nachází v Poslanecké sněmovně. Na počátku června loňského roku dolní komora Parlamentu při druhém čtení návrhu zákona přerušila a současně odročila její projednávání „do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny“. Navzdory znění usnesení o odročení se novela dosud nedostala zpět na program jednání. Účelem příspěvku je seznámit čtenáře s vybranými podstatnými částmi novely. Pozornost je zaměřena především na změny v oblasti právní úpravy dovolené, odměňování, změn pracovního poměru a doručování v pracovněprávních vztazích.
Zdroj: Daňová a hospodářská kartotéka. DHK, 15/2018.