Vydáno: 8. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Přiznání k dani z nemovitých věcí JUDr. Alena Koutná Na výpisu z katastru nemovitostí je uveden údaj zastavěná plocha a nádvoří o určité výměře, součástí je stavba bez č. p. – garáž. Uvádí se do přiznání pouze údaj o zastavěné ploše bez stavby nebo se stavbou? V případě uvedení stavby nemáme údaj z katastru o výměře. Uvedeme tedy údaj podle skutečnosti bez doložení výpisem z katastru nemovitostí? Při hledání odpovědi na položený dotaz je vhodné vyjít z § 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“). Platí, že předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky evidované v katastru nemovitostí. Dále je vhodné vyjít z § 2 odst. 2 písm. a) ZDNV, z jehož obsahu vyplývá, že předmětem daně z pozemků nejsou pozemky zastavěné zdanitelnými stavbami v rozsahu zastavěné plochy těchto staveb. Z uvedeného pak lze dovodit tyto situace: