Vydáno: 8. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Otázky a odpovědi: Zvýšení daně z nemovitých věcí u provozovny doma Jan Kašpar Osoba samostatně výdělečně činná má doma pekárnu, kde peče dorty. Má povolení od stavebního úřadu, hygieny atd. Provozovna tvoří asi 1/3 z podlahové plochy celého domu. Je nutno z této plochy platit zvýšenou daň z nemovitých věcí? Ač to není v dotazu explicitně zmíněno, předpokládám, že se jedná o rodinný dům sloužící především k bydlení a že plocha, na které je pekárna provozována, je nebytovým prostorem. Dále předpokládám, že nelze aplikovat některý z titulů k osvobození od daně dle § 9 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „ZDNV“).