Vydáno: 8. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Daň z přidané hodnoty při dodání zboží s časovou prodlevou Ing. Martin Děrgel Ve firemní praxi nejvýznamnějšími dodáními zboží osvobozenými od daně z přidané hodnoty (DPH) s nárokem na odpočet daně jsou: dodání zboží do jiného členského státu a vývoz zboží z území Evropské unie (dále jen „EU“). Jednou z podmínek těchto osvobození je, že dodávané (prodávané) zboží je přepraveno z Česka pryč – do jiného státu EU nebo do třetí země. Jenže, jak praví klasik, „Šedivá je teorie, barevný strom života“. V českých ani unijních předpisech o DPH se nedočteme, jestli je podmínka přepravy zboží nějak časově omezena. Třeba když dodávané zboží z nějakého důvodu dlí delší čas u nás nebo „usnulo“ někde po cestě. Rozborem této a související problematiky se zabývá tento příspěvek. Osvobození od DPH s nárokem na odpočet daně V principu funguje systém DPH v EU tak, že osoba registrovaná k této dani – plátce – má povinnost přiznat DPH „na výstupu“ ze svých prodejů, od níž si ale může odečíst DPH „na vstupu“ z nákupů od jiných plátců. Takže v důsledku plátce odvede do státní pokladny jen DPH ze své „přidané hodnoty“ – z rozdílu prodejních a nákupních cen. Jak už tomu ale v daních bývá, načrtnutý systém komplikuje řada výjimek. Např. každý prodej nepodléhá DPH, vždycky není nárok na odpočet daně z nákupu, někdy se povinnost přiznat daň překlápí na odběratele. Významnou výjimkou je osvobození od DPH na výstupu se zachováním nároku na odpočet DPH na vstupu, který se uplatňuje (také) u dodání zboží do jiného státu EU i u jeho vývozu mimo EU.