Vydáno: 10. 12. 2018
Personální pravomoci rady obce, starosty a tajemníka obecního úřadu JUDr. Václav Dobrozemský Obec, i přes své postavení právnické osoby (veřejnoprávní korporace) nemá ustaven standardní statutární orgán tak, jak jej známe například u právnických osob soukromého práva (obchodních společností, spolků, fundací nebo ústavů) či veřejného práva (příspěvkových organizací či státních podniků). Vůli tvoří a projevují navenek zákonem o obcích stanovené orgány obce, kolektivní či individuální. Jednou ze standardních činností obce je výkon personální pravomoci vůči zaměstnancům obce, tedy plnění úkolů zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích. O rozdělení personální pravomoci a jejím výkonu uvnitř obce pojednává následující příspěvek. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), mohou úkoly zaměstnavatele v obci vykonávat rada obce, starosta a tajemník obecního úřadu. Nebude však pravidlem, že všechny tyto orgány budou v obci ustaveny (zřízeny). Proto může v obcích docházet k nejrůznějším modifikacím, které řeší zejména zákon o obcích.
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 12/2018.