Související předpisy

Zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
Sdělení 43/2018 Sb.m.s. o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Zákon 92/2018 Sb. změna zákona o sociálním zabezpečení a některých dalších zákonů
Nařízení 567/2006 Sb. o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy a o práci ve ztíženém pracovním prostředí
Zákon 259/2017 Sb. změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a dalších zákonů
Nařízení 263/2018 Sb. změna nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Sdělení 49/2018 Sb.m.s. doplnění Dohody s Japonskem o vízech k pracovní dovolené
Zákon 340/2006 Sb. o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Nařízení 304/2014 Sb. o platových poměrech státních zaměstnanců
Zákon 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Zákon 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení
Zákon 592/1992 Sb. o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Zákon 247/2014 Sb. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon 455/1991 Sb. živnostenský zákon
Zákon 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Zákon 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění
Vyhláška 254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
Zákon 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky
Zákon 168/1999 Sb. zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Zákon 262/2006 Sb. zákoník práce
Zákon 72/2000 Sb. o investičních pobídkách a o změně některých zákonů
Zákon 236/1995 Sb. o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Zákon 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění
Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti
Zákon 234/2014 Sb. o státní službě
Vydáno: 20. 12. 2018
Pracovněprávní aktuality (sledované období: 6. 11. 2018 - 3. 12. 2018) JUDr. Nataša Randlová, Ph.D., Mgr. Jakub Lejsek Randl Partners, advokátní kancelář, s. r. o., člen aliance Ius Laboris, www.randls.com Vyhlášené předpisy Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019 Vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2018 Sb. dne 9. 11. 2018
Zdroj: Práce a mzda, 1/2019.