Vydáno: 20. 12. 2018
Zaměstnanecké akcie Právní možnosti a rizika Mgr. Jiří Salač, LL.M. (Kiel) Advokát SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář JUDr. Michal Vítek Ph.D. Advokát SALAČ LEGAL s. r. o., advokátní kancelář Zaměstnanecké akcie představují zajímavý participativní prvek zaměstnanců na společnosti, který známe spíše z velkých nadnárodních korporací z anglosaského, resp. globálního prostředí. Český právní řád však v souladu se soudobými trendy zavedení takového motivačního systému nejen umožňuje, ale liberálním pojetím úpravy cenných papírů k takovému kroku přímo vybízí. Jedná se však o právně poměrně složitý proces, který zasahuje do vlastnické struktury obchodní korporace a jejích základních dokumentů. Pokud se majitelé společnosti rozhodnou své zaměstnance takovým způsobem motivovat, čeká je nejen poměrně složitá úvaha o konkrétních parametrech systému zaměstnaneckých akcií, ale zejména poměrně náročná implementace do právního rámce společnosti. Níže je proto z pohledu právní úpravy pojednáno o základních variantách systému zaměstnaneckých akcií, které umožňuje český právní řád, a dále jsou nastíněny některé základní okolnosti jejich zavedení.
Zdroj: Práce a mzda, 1/2019.