Vydáno: 4. 12. 2018
Daňové přiznání k dani silniční za rok 2018 JUDr. Zdeňka Tesařová, LLM Přestože v letošním roce nebyla přijata žádná legislativní změna zákona o dani silniční, pojďme se společně v krátkosti poohlédnout po všem důležitém, čemu věnovat pozornost při vyplňování daňového přiznání k této dani, neboť termín pro jeho podání i zaplacení této daně, resp. doplacení případného rozdílu mezi výší již zaplacených záloh a konečnou výší daňové povinnosti k této dani, se opět, jako již tradičně každý rok, blíží. Úvodem si připomeňme poslední novelu zákona o dani silniční. Jde o zákon č. 63/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v jehož druhé části je obsažena novela zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Stručně lze uvést, že šlo o novelu legislativně technického charakteru, jejímž cílem bylo sjednocení vybrané terminologie s pojmy užívanými v právních předpisech platných v oblasti provozování vozidel na pozemních komunikacích, rovněž bylo reagováno na změny ve způsobu zápisu některých údajů v technickém průkazu vozidla aj.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.