Vydáno: 4. 12. 2018
Otázky a odpovědi: Práce uvolněné starostky z hlediska daně z příjmů, zdravotního pojištění a nemocenského pojištění Ing. Eva Sedláková Ing. Marta Ženíšková Mgr. Tomáš Červinka Mnoho let pracuji jako spolupracující osoba s mým manželem FO – OSVČ, který na mne přerozděluje své příjmy. Dosud jsem vedle toho pracovala roky jako neuvolněná starostka obce. Pokud uspěji v komunálních volbách, hodlám pracovat již jako uvolněná starostka. Hledám optimální cestu odvodovou a daňovou, jak budu dále pokračovat ve spolupráci s manželem. Z funkčního požitku uvolněného starosty bude platit zaměstnavatel dostatečně vysoké důchodové pojistné a příjem uvolněného starosty se započítává do příjmů pro výpočet důchodu na rozdíl od neuvolněného starosty. Proto nebudu mít potřebu si platit zbytečně další vyšší důchodové pojištění jako OSVČ. Domnívám se, že ideální z hlediska manžela OSVČ bude, abych nadále částečně pracovala i pro něho a nahlásila se jako OSVČ s VEDLEJŠÍ činností. Manžel by na mne pak mohl přerozdělit za rok jen částku do 71 950 Kč a z té bych už neplatila důchodové pojistné. Zdravotní pojištění se platí asi vždy, ale pro OSVČ s vedlejší činností neplatí asi státem určené výše minimálních záloh na ZP? Nevím, co vše vzít v úvahu a nechci platit zbytečně. Odpověď z hlediska daně z příjmů – Ing. Eva Sedláková Z hlediska daně z příjmů fyzických osob může manžel, v souladu s § 13 zákona o daních z příjmů, na spolupracující manželku rozdělit příjmy a výdaje ze své samostatné činnosti. Zákon o daních z příjmů stanoví, že u spolupracujících osob musí být výše podílu na příjmech a výdajích stejná s tím, že v případě, že je spolupracující osobou pouze manžel, se příjmy a výdaje rozdělují tak, aby podíl příjmů a výdajů připadající na manžela nečinil více než 50 % a částka, o kterou příjmy převyšují výdaje, činila za zdaňovací období nejvýše 540 000 Kč a za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce nejvýše 45 000 Kč.
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.