Vydáno: 4. 12. 2018
Reklama a živnostenské podnikání v dotazech a odpovědích JUDr. Irena Fleischmanová Rozdílnost v čase reklamních spotů V praxi dochází k tomu, že délka reklamního času uvedeného ve spotech na webových stránkách obchodních společností je rozdílná se skutečnou délkou reklamy (např. jdou po sobě dvě reklamy, které by podle časového údaje měly celkem trvat 12 vteřin, trvají však 18 vteřin). Jedná se zde o porušení platné právní úpravy reklamní činnosti?
Zdroj: Finanční, daňový a účetní bulletin, 4/2018.