Vydáno: 14. 1. 2019
Nad judikaturou týkající se zdanění podnikání fyzických osob Ing. Zdeněk Burda, daňový poradce, BD Consult, s.r.o. V dnešním výběru z judikatury správních soudů se budeme věnovat dani z příjmů fyzických osob a převážně pak příjmům spadajícím pod příjmy ze živností a pronájmu. Z judikatury 1. Výdaje procentem z příjmů při chybějícím živnostenském oprávnění (podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 9. 2018, čj. 7 Afs 232/2017-25)