Vydáno: 25. 1. 2019
Rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací JUDr. Václav Dobrozemský Následující příspěvek přináší souhrn významných rozhodnutí z rozhodovací praxe soudů v oblasti nevýdělečných organizací. Jedná se o problematiku vztahující se k právní úpravě spolků, nadací, nadačních fondů a obecně prospěšných společností. Obecně prospěšná společnost jako podnikatel (Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 5. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3972/2015)
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2019.