Vydáno: 25. 1. 2019
Otázky a odpovědi: Výpočet poměrné části odměny do průměrného výdělku pro náhrady JUDr. Petr Bukovjan Jedná se o příspěvkovou organizaci, zřizovatelem je město, zaměstnanci dostávají měsíční plat, za svátky nedostávají náhrady ale plat, jako kdyby pracovali. Dostávají pololetní odměny. Postupuji tedy při zápočtu odměny do průměrného výdělku podle § 358 zákoníku práce. Výši odměny vydělím počtem odpracovaných hodin za příslušné pololetí a potom započtu poměrnou část odměny do čtvrtletí podle počtu odpracovaných hodin. Mohou být v odpracovaných hodinách započteny i neodpracované svátky, za které je poskytován plat, jak je výše uvedeno? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2019.