Vydáno: 25. 1. 2019
Otázky a odpovědi: Vedení podrozvahové evidence prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. Veřejná výzkumná instituce účtuje pořízení drobného hmotného majetku do 40 000 Kč na účet 501 a nehmotného majetku do 60 000 Kč na účet 518. Majetek je veden v operativní evidenci a nijak se nepromítá do rozvahy. Je to správně, nebo by bylo vhodné vést podrozvahovou evidenci? Pokud ano, na jaké účty, kdy a co účtovat? Odpověď:
Zdroj: Unes - účetnictví neziskového sektoru, 1/2019.