Vydáno: 28. 1. 2019
Prošlo odborným dohledem
Specifika DPH u osobní letecké přepravy z pohledu letecké společnosti Bc. Zuzana Bartůšková Provozování osobní letecké přepravy leteckými společnostmi má z pohledu daně z přidané hodnoty několik specifik, se kterými se v článku blíže seznámíme. Místo plnění u přepravy osob Ustanovení § 10a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), stanoví, že místem plnění při poskytnutí služby přepravy osob je místo, kde se příslušný úsek přepravy uskutečňuje. Tato úprava vychází z čl. 48 Směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty kde je řečeno, že „místem poskytnutí služby přepravy cestujících je místo, kde se přeprava uskutečňuje, podle pokryté přepravní vzdálenosti.“ Z toho vyplývá, že v rámci jednoho mezinárodního letu máme hned několik míst plnění, a to v každém státě, přes který se letí.